VI / VII Joan
Joan Casaramona o Ramon Casajoana (Ajaccio, 15 d’ agost de 1769 – Santa Helena, 5 de maig de 1821), mascle beta de l’estudi i il·lustre il·luminat. Com a mestre dels pronoms febles de forma elidida i rei de l’imperi Lego, és respectat i majoritàriament desitjat per les femelles alfes de la manada, les quals a la intimitat l’anomenen...  “Le Petit Caporal”.

Joan Casaramona o Ramón Casajoana  (Ajaccio, 15 de agosto de 1769 – Santa Helena, 5 de mayo de 1821), macho beta del estudio e ilustre iluminado. Como maestro de los pronombres débiles de forma elidida y Rey del Imperio Lego es respetado y mayoritariamente deseado por las hembras alfas de la manada, quienes en la intimidad le apodan...  "Le Petit Caporal".


http://joancasaramona.blogspot.com/
http://www.lacinta.org/

No hay comentarios:

Publicar un comentario